بلاگ اصلاح طلب فعال با همکاری مرکز مطالعات و اطلاع رسانی حقوق بشر برگزار می کند

مسابقه سراسری وبلاگ نویسی حقوق بشر درآینه وبلاگ های فارسی

محورهای پیشنهادی مسابقه

۱ ـ نقض حقوق بشر توسط آمریکا و هم پیمانانش

۲ ـ تروریستها علیه حقوق بشر

۳ ـ فرایند نقض حقوق بشر در بازداشتگاههای غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان

۴ ـ نقض حقوق بشر در خاورمیانه با تاکید بر نقض حقوق بشر در عراق ، افغانستان و فلسطین

۵ ـ نقض حقوق بشر با انگیزه های نژادی با تاکید بر نژاد انگلوساکسون و اشکنازی یهودیان

۶ ـ نقض حقوق بشر در اروپا با تاکید بر نقض حقوق زنان و کودکان در کشورهای فرانسه و انگلیس

۷ ـ مردم ایران قربانی نقض حقوق بشر سازمان های تروریستی

۸ ـ ضرورت بازنگری در تعریف های منتهی به حقوق بشر غربی

۹ ـ حقوق بشر اسلامی

۱۰ ـ نظام کارآمد حقوقی زن دراسلام

۱۱ ـ تاثیر پذیریهای سازمان های حقوق بشر از گروههای فشار سیاسی بین المللی

۱۲ ـ حقوق بشر به مثابه ابزار فشار بر کشور های درحال توسعه

تمامی علاقمندان می توانند با اختصاص یک پست مرتبط با محورهای پیشنهادی دراین مسابقه شرکت نمایند.

علاقمندان می توانند مشخصات خود را به همراه شماره تماس و نشانی وبلاگ به نشانی اینترنتی m_chief2009@yahoo.com ارسال نمایند.

همچنین قابل ذکر است که داوری وبلاگ های شرکت کنند دراین مسابقه درفرایندی انتخاباتی با حضور نمایندگان برگزیده وبلاگ نویسان شرکت کننده انجام خواهد پذیرفت.