نگاهى به آزادیهاى زن

آزادى زن آزادى زن موضوعى است كه بحث در باره آن بسیار شده. و غالب نویسندگان اسلامى معمولا حالت زن را قبل از اسلام و بعد از آن مورد مقایسه و بررسى قرار مى دهند. البته این مقایسه خوب است لكن سخن تا همینجا خاتمه نمى یابد ما اكنون نیاز به مقایسه زن در جامعه اسلامى و جامعه غربى داریم و نمى خواهیم دراین باره هم خیلى دقیق و عمقى بحث كنیم بلكه مقصود مان اینست كه فرازهائى از آزادى زن را در هردو جامعه بیان نموده تا ببینیم كه آیا آرامش فكرى و بدنى تندرستى فرهنگ شهرت اشباع غرائز و بالأخره پاكیزگى جامعه اى كه باید نصیب زنان بشود در پرتو اسلام و یا در پرتو كفر تحقق مى یابد؟

 زندگى زن در پرتو اسلام با حقوق و تكالیفى همانند مرد مى باشد زن در همه چیز شریك مرد است جز در موارد اندكى كه استثنا شده آنهم به جهت نبودن مقتضى یا وجود موانعى. زن در نماز روزه خمس زكات و حج همسان با مرد است لیكن چون تكالیف خانه دارى به عهده اوست اضافه بر خشونت جهاد كه با ضعف بدنى و دقت و لطافت زن سازگار نیست و كثرت عواطف رقیق او لذا اسلام جز در صورت ضرورت از زنان جهاد نمى خواهد. اما در عبادات دیگر مانند امر به معروف نهى از منكر تولى اولیاى خدا و تبرى از دشمنان خدا زن شریك مرد مى باشد و در معاملات در تمام ابعاد زنان حقوقى همانند مردان دارا هستند آنان حق تجارت رهن ضمانت ودیعه مزارعه مساقات مضاربه شرات صلح عاریه اجاره وكالت وقف هبه وصیت را دارند و همچنین قانون حجر (ورشكستگى) نیز بر زنان هست.

علاوه بر اینها زن از حق ازدواج طلاق اگر هنگام عقد شرط كند نذر سوگند عهد برده رها كردن مكاتبه اقرار جعاله صید ذبح حیوانات شفعه احیاى زمینهاى موات لقطه شهادت دیات قصاص و ارث برخوردار است. چنانكه در مصرف خوراك و آشامیدنى نیز هیچ فرقى با مردان ندارد. بله پاره اى از مسائل گذشته نسبت به زنان ویژگیهائى دارد: مثلا در مسئله ارث زن سهمى كمتر از مرد دارد چون نفقه او بر مرد بوده و مخارج مسكن و لباس نیز بر مرد است كه تفصیل آن گذشت و طلاق به دست زن نیست چون حق قیمومیت براى مرد مى باشد به جهت اینكه اداره منزل ناگزیر باید موكول به یك نفر گردد و شكى نیست كه صلابت و استقامت مرد بطور طبیعى بیش از زن است و لذا ریاست خانه به دو سپرده شده و در برابر این مسئولیت حق طلاق نیز اختصاص به مرد یافته به دلیل هماهنگى حقوق و مسئولیتها.

منبع:مرکزامورزنان وخانواده ریاست جمهوری