ملت شریف ایران اسلامی

سال گذشته دست در دست یكدیگر توانستیم حماسه بزرگ ملی ۴۰ میلیونی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را رقم بزنیم.

اما گروهی اندك و شكست خورده با اتكا به برخی از نخبگان و نیروهای سابقه دار انقلاب اسلامی كودتای زشت و ننگین را علیه این حماسه بزرگ ملی بپا كردند.

دراین میان یكی از اضلاع تحریك افكار عمومی و تخریب جایگاه بین المللی با سو استفاده از سكوت آقای هاشمی رفسنجانی و اقدامات نا بهنجار و ناصواب برخی از وابستگان و نزدیكان ایشان تعقیب می شد.

اگر چه همگان از سكوت كشنده آقای هاشمی همچنان دلگیر و رنجیده خاطر هستیم و اسناد متعدد دخالت اطرافیان ایشان را در كودتای ننگین سبز علیه اراده همگانی ملت ایران ازیاد نبرده ایم ، لكن ما اعضای جبهه وبلاگ نویسان و فعالان سایبری ایران اسلامی با عنایت به مولفه های ذیل درحركتی ملی و مردمی برآن هستیم تا صدای مردم را مبنی بر خواست عمومی ماندن در خط ولایت و رهبری بگوش ایشان برسانیم.

لذا با تاكید بر :

۱ـ لزوم برخورد دستگاههای مسئول قضایی ، انتظامی و امنیتی با تخلفات سیاسی و اقتصادی وابستگان و نزدیكان ایشان و خصوصا نقش افرینی این افراد در شكل گیری و هدایت فتنه عمیق و كودتای سبز علیه آرای عمومی.

۲ـ لزوم برائت جویی ایشان از جریانهای برانداز و ضد انقلاب خارجی حامی فتنه سبز .

۳ـ لزوم اتخاذ موضع مشخص ایشان در برابر سران سه گانه فتنه سبز و تبری جویی از اقدامات ضد ملی این افراد همچون حمایت از اغتشاش طلبان و تروریست ها و عناصر خائن به میهن اسلامی.

و با یادآوری:

۱ـ ابراز علاقه ویژه رهبری معظم انقلاب اسلامی در خصوص شخص آقای هاشمی .

۲ـ تلقی عمومی مردم تا پیش از رخدادهای سال گذشته مبنی بر یار رهبری بودن هاشمی رفسنجانی و اعتبار قائل بودن برای ایشان به حرمت خدمتگذاری ایشان در مسیر تحقق مطالبات رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ رعایت جانب انصاف از سوی رسانه های ارزشی علیرغم نقش افرینی های پنهان و عیان خانواده آقای هاشمی در فتنه و حفظ حرمت ایشان تا هم اكنون بعنوان یكی از یاران انقلاب.

از آحاد اقشار شریف هموطنانمان درخواست میكنیم با استفاده از ابزارهای رسانه ای شهروندی همچون محیط مجازی و رسانه های مستقل و مردم نهاد ، مطالبه عمومی برای بازگشت ایشان و شفاف سازی اصول سیاسی خود را در اسرع وقت محقق نمایند.

ثبت نام در جنبش وبلاگی بازگشت هاشمی گام نخستی است در رساندن پیام و مطالبه حقیقی مردم ایران با استفاده از ابزار های رسانه ای شهروندی كه امیدواریم برادران و خواهران وبلاگ نویسان با نگارش بیانیه ها ، نامه ها ، متون و انتشار طرح های هنری بدیع هدف مقدس این جنبش را محقق سازند.

این یك در خواست ملی است كه ایرانیان در هر كجای ایران اسلامی و جهان می بایست با صدایی رسا انرا به گوش شخصی كه بیش از سایرین در جریان این سلسله اقدامات كودتاگونه مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است برسانند.

امیدواریم آقای هاشمی خیلی زود با اتخاذ رویكرد و بیانی مشخص پایبندی خود را به آرمان های انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب حضرت آیت اهه خامنه ای ابراز داشته و راه استفاده دشمنان از حصر تبلیغاتی خانگی كه توسط اعضای خانواده ایشان ایجاد شده است را بشكنند.

مردم حامیان یاوران ولایت هستند.

والعاقبه للمتقین

جبهه وبلاگ نویسان و فعالان سایبری ایران اسلامی

۳۱/۴/۱۳۸۹