در حالیكه مسئولین امنیتی تاكید كرده اند مسئولیت حفظ امنیت راهپیمایی باشكوه و بزرگ ۲۲ بهمن را تامین میكنند خبرهایی از گوشه و كنار به گوش می رشد كه این گمانه هر چه بیشتر تایید می شود.

منافقین در روزهای گذشته به رهبری سازمان مجاهدین خلق با عنوان حقیقی سازمان منافقین تلاش بسیار زیادی را بكار برده اند تا با درج تهدید های متعدد درسایتهایشان مردم را تهدید به بمب گذاری در روز ۲۲ بهمن در مسیرهای راهپیمایی كنند.

این درحالی است كه سابقه تاریخی ایرانیان نشان میدهد كه اصولا چنین تهدیداتی ثمری به همراه نداشته و استمرار بر آن تنها با عث از دست دادن هرچه بیشتر اعتبار نداشته جریان های تروریستی می شود.

همچنین كشف انبار تسلیحات در مسجد هادی غفاری كه بیشتر بعنوان یك قلدر مردم او را شناخته اند و مسجدش به پایگاه سخنرانی فتنه گرانی همچون كروبی تبدیل شده بود ، گمانه تسلط كامل دستگاههای امنیتی كشور را بر اوضاع جاری تایید میكند.

توضیحی بسیار مهم:

فتنه گران در نظر دارند با همدستی سازمان منافقین مبنی بر ناامن كردن راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه سال جاری ، تجمع مردمی صبح را از رونق بیاندازند و در ازای ان یك تجمع غیر قانونی در بعد از ظهر همان روز با محوریت سران فتنه و شعارهای تفرقه افكنانه برگزار كنند.

این افراد ظاهرا تا كنون مطلع نشده اند كه گروههای خود جوش مردمی و دستگاههای مسئول تدارك گسترده ای تا تا چند روز قبل و بعد از ۲۲ بهمن برای مقابله دندان شكن و كوبنده با اغتشاشگران دیده اند و به تاخیر انداختن حضور احمقانه كودتاچیان سبز فقط باعث این خواهد شد كه راحت تر برخورد فیزیكی با این افراد صورت بپذیرد.