فرمایشات خانم موسوی


توی خبرها خوندم که خانم رهنورد(موسوی) افاضه فرمودند که شیرین عبادی بخاطر دریافت جایزه نوبل با عث افتخار کشور شده و ایشون نیز به عبادی افتخار میکنند که باید موضوعاتی را دراین رابطه متذکر بشیم:

خانم رهنورد مثل اینکه به یاد ندارند که اگر جایزه نوبل باعث افتخار بود به بعضی از نقض کنندگان حقوق بشر و چهره های منفور درسراسر جهان تعلق نمی گرفت و آقای بوش خطاب به شیررین عبادی در بیانیه ای نمی نوشت:

من قاطعانه از خواست مردم ایران برای آزادی و دموكراسی حمایت می كنم و... آمریكا در انتظار روزی است كه ایران آزاد به الگوی مداراگری در خاورمیانه و سراسر جهان تبدیل شود»!

درضمن خانم رهنورد بهتر بود قبل ازینکه سعی کنند یک ژست انتخاباتی را بخود بگیرند حال به هرقیمت ممکن به بعضی از سرکردگان منفوری که این جایزه را نصیب خود کرده بودند نگاهی بیاندازند.سرکار خانم رهنورد اگر درگیریهای بی فایده و عوامانه سیاسی به شما فرصت داد بروید مطالعه کنید تا بدانیددر اعطای جایزه نوبل ادبی نیز گرایش شدید صهیونیستی و نظام سرمایه داری غرب به وضوح دیده می شود و نگاهی به لیست دریافت كنندگان جایزه نوبل ادبی نشان می دهد كه تاكنون این جایزه به هیچیك از نویسندگان مخالف بلوك سرمایه داری غرب و مخالفان رژیم صهیونیستی داده نشده است.

خانم رهنورد بروید افتخار کنید تا شاید چند صد تا رای بیشتر بدست آورید چون فکر و الگوهای رفتاری شیرین عبادی تقلیدی بیشتر از اندیشه های نژاد پرستانه غربی بیشتر نیست و ایرانیان نیز به لطف خدا وند متعال واکنشی به آن نشان نداده اند و نشان هم نخواهند داد .

مطمئن باشید این زمستان رفتنی است و رو سیاهی بر زغال ماندنی است.

از مردم بخاطر توهین به شعور ودرکشان باید عذرخواهی کنید و بدانید از هر راهی کسب قدرت و وجاهت مقدور و ارزشمند نیست.